OPD Schedule

Days Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Medicine Dr. Krishna Lakhani Dr. Sunil Panjwani Dr. Alpesh Vora Dr. Krishna Lakhani Dr. Sunil Panjwani Dr. Alpesh Vora
Dr. Ila Hadial Dr. Panna Kamdar Dr. Ila Hadial Dr. Panna Kamdar
Dr. Hirva Munshi Dr. Hirva Munshi
Surgery Dr. Samir Shah Dr. Rajan Somani Dr. Firdos Dekhaiya Dr. Samir Shah Dr. Rajan Somani Dr. Firdos Dekhaiya
Dr. Vikram Gohil Dr. Smit Mehta Dr. Nirav Mehta Dr. Vikram Gohil Dr. Smit Mehta Dr. Nirav Mehta
Dr. Sandeep Parmar Dr. Sandeep Parmar
Dr. Ramkrishna Darji Dr. Ramkrishna Darji
Obs & Gynec Dr. G. K. Kadikar Dr. Kankalta Nakum Dr. Rajni Parikh Dr. G. K. Kadikar Dr. Kankalta Nakum Dr. Rajni Parikh
Dr. Megha Kanani Dr. Vishwa Kanabar Dr. Deepika Koli Dr. Megha Kanani Dr. Vishwa Kanabar Dr. Deepika Koli
Dr. Dipti Parmar Dr.Aditi Vitthal Dr. Dipti Parmar Dr.Aditi Vitthal
Pediatric Dr.Jayendra Gohil Dr.Mehul Gosai Dr.Pranav Yunaswala Dr.Alpa Parekh Dr.Hardik Chauhan
ENT Dr.Vikas Sinha Dr.Vikas Sinha Dr.Vikas Sinha Dr.Vikas Sinha Dr.Vikas Sinha Dr.Vikas Sinha
Dr.Shushil Jha Dr.Shushil Jha Dr.Shushil Jha Dr.Shushil Jha Dr.Shushil Jha Dr.Shushil Jha
Dr.Bhagirath Dr.Bhagirath Dr.Bhagirath Dr.Bhagirath Dr.Bhagirath Dr.Bhagirath
Orthopedic Dr. Pinakin Vora Dr. Punit Tank Dr. Vinodkumar Gautam Dr. Pinakin Vora Dr. Prerak Yadav Dr. Vinodkumar Gautam
Dr. Punit Tank Dr. Suresh Parmar Dr. Prerak Yadav Dr. Punit Tank Dr. Subhash Pateliya Dr. Prerak Yadav
Dr. Suresh Parmar Dr. Subhash Pateliya Dr. Suresh Parmar Dr. Subhash Pateliya
Ophthalmic Dr.Nilesh Parekh Dr.Haresh Trivedi Dr.Nilesh Parekh Dr.Haresh Trivedi Dr.Nilesh Parekh Dr.Haresh Trivedi
Dr.Nipa Gohil Dr.Nipa Gohil Dr.Nipa Gohil
Skin & VD Dr. Heeta Shah Dr. Bhavesh Astik Dr. Heeta Shah Dr. Bhavesh Astik Dr. Heeta Shah Dr. Bhavesh Astik
Pulmonary Dr.Jigna Dave Dr.Jigna Dave Dr.Jigna Dave Dr.Jigna Dave Dr.Jigna Dave Dr.Jigna Dave
Psychiatric Dr.Bharat Panchal Dr.Ashok Vala
Anesthesiology Dr. Komal Shah Dr. Shilpa Doshi Dr. Jaldeep Patel Dr. Ravi Parmar Dr. Komal Shah Dr. Shilpa Doshi
Dr. Lopa Trivedi Dr. Chandrika Bhut Dr. Chaitali Shah Dr. Samir Parmar Dr. Lopa Trivedi Dr. Chandrika Bhut
Dental Dr.Jigna Shah Dr.Jaldhi Patel Dr.Nilesh Ramanuj Dr.Jigna Shah Dr.Jaldhi Patel Dr.Nilesh Ramanuj
Physiotherapy Dr.Bhumika Dr.Adhish Dr.Bhumika Dr.Adhish Dr.Bhumika Dr.Adhish