Names of medical officers of Sir T. Hospital Bhavnagar

Designation Name
Medical Officer Dr. A. B. Gosai
Dr. A. D. Raninga
Dr. A. H. Goswami
Dr. A. U. Chandel
Dr. B. R. Namsha
Dr. Binay Kumar
Dr. D. A. Bhatt
Dr. D. B. Lohra
Dr. D. M. Parmar
Dr. D.H.Gohil
Dr. J. B. Ratnani
Dr. J. D. Goswami
Dr. K. C. Dave
Dr. K. J. Nandoliya
Dr. K.R. Gajjar
Dr. Lalita S. Galiyar
Dr. M. D. Nayak
Dr. N. C. Patel
Dr. N. D. Gohil
Dr. N. M. Gaikwad
Dr. Pawankumar Choudhary
Dr. S. O. Detha
Dr. S. P. Sarvaiya
Dr. Sarika Jain
Dr. Saurabh Mahaprabhu
Dr. V. J. Kanani
Dr. V. S. Boricha
Dr. Vandana Rai